Vykort berättar

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Vykorten och berättelserna nedan finns samlade i en ny bok om Östra Ryd. Läs mer här.

Parkbryggan 1934 dubbel

Vykort poststämplat i Stockholm 13.9 1934 
Skickat till fröken Maj Åhngren Falugatan 15 i Stockholm.

På våren 1934 gjorde Emauskyrkans söndagsskola en utfärd till Rydboholm. Emauskyrkan låg på Karlbergsvägen i Vasastan i Stockholm. Senare fick kyrkan namnet Mikaelskapellet.

Kyrkans söndagsskola ordnade under flera år uppskattade utfärder med ångbåt från Ropsten till Rydboholm där parkbryggan vid Helsund angjordes. Här fick barnen från arbetarkvarteren i Vasastan leka i den stora parken och äta av den medhavda matsäcken.

Unga fröken Maj Åhngren från Falugatan hade redan gått några terminer i söndagsskolan men när höstterminen började den 9 september 1934 saknades Maj. Kyrkans ledning skickade efter några dagar en påminnelse till Maj om att skolan nu börjat igen och hur viktigt det var att just Maj kom. Vykortet visar just vårens båtfärd till Rydboholm. På bilden syns även två motorbåtar och  till höger skymtar minnestemplet uppfört kring 1820 till minne av Magnus Fredrik Brahe och hans första hustru Ulrica Catharina Koskull.

Arning

Vykort ankomststämplat i Rydbo 29.11 1904 
Algot har skickat en hälsning till Alma Arning i Arninge båtsmanstorp

Alma Arning var född 1891 och bodde i Arninge båtsmanstorp i Täby socken. Hennes far Clas Otto kom från Ullna båtsmanstorp och hade efternamnet Ullman. När han blev antagen som båtsman i Arninge fick han, enligt sedvänjan, även efternamnet Arning. Clas Otto dog endast 42 år gammal och Alma och hennes tre äldre systrar bodde tillsammans med modern kvar i den gamla slitna stugan ytterligare några år innan de flyttade till Ådalen i Östra Ryd.

Vykortet har den 13-åriga Alma fått från Algot som var fästman till hennes sex år äldre syster Hulda. Båtsmanstorpet i Arninge låg i Täby socken endast ett hundratal meter från sockengränsen till Östra Ryd. Arninge och flera andra gårdar i Täby ägdes på den tiden av greve Brahe på Rydboholm och Algot har också skrivit Rydbo som postadress på vykortet trots att det borde stå Täby. Båtsmannen i Arninge kände en stark samhörighet till sina kamrater i Deglinge och Ullna båtsmanstorp där flera dessutom var släkt.

Emilia o AlbertinaVykort poststämplat i Rydbo 22.1 1918.
Albertina från Hellsund har skickat en hälsning till systern Emilia i Sundsvall.

Albertina Söderqvist och hennes sju år yngre syster Emilia bodde i Hagstugan på Bogesund där deras far var torpare. Albertina arbetade som piga vid Frösvik där hon träffade drängen Sven Hugo Svensson. De gifte sig och flyttade till Hellsund 1913 där Sven Hugo blev torpare och även roddare i sundet. Systern Emilia flyttade 1909 tillsammans med modern, som just blivit änka, till den enkla gamla sjöstugan Börsen vid Askrikefjärden. Emilia gifte sig 1916 med järnarbetaren Johan August Nikulausson och flyttade till Essvik i Sundsvall.

Som en gratulation på Emiliadagen den 23 januari 1918 skickade Albertina ett vykort till lillasystern i Sundsvall.

Ingvar Nilsson

Vykort av Östra Ryds gamla prästgård, poststämplat i Rydbo den 20.5 1936.
Skickat till Herr Doktor H. Böhme. Avsändare Ingvar Nilsson.

När gamle kyrkoherden Frans Westberg efter 34 års tjänst pensionerades på våren 1936 var den nya kyrkoherden ännu inte utsedd. Som vice pastor och vikarie för kyrkoherden flyttade den 30-årige Ingvar Nilsson in i prästgården vid Ubby. Han var ensamstående och kom närmast från Alfta där han det senaste året varit vice komminister. I juli 1937 kom Hans Gösta Söderberg som nyutnämnd kyrkoherde till Östra Ryd. Han bodde endast en kort tid i den gamla prästgården innan han och familjen flyttade till den nya prästgården nära kyrkan. Ingvar Nilsson lämnade Östra Ryd och flyttade till Veckholm i Uppland som vice pastor.

På vykortet, som Ingvar Nilsson skickat till vänner i Söderhamn, skriver han att han bebor de två översta gavelrummen till vänster i prästgården.

Karlsson i Deglinge

Julhälsning poststämplat i Rydbo  den 23. 12 1904
Skickat till Herr Karlsson i Deglinge

Julhälsningen är skickad till herr Karl Fredrik Karlsson som var född 1850 på gården Gåsvik under Bogesund.  Efter att ha varit dräng vid Sundby gård och senare i Österåker flyttade Karlsson till Deglinge båtsmanstorp 1908 tillsammans med hustrun Ingrid och fostersonen Kurt (vars båda föräldrar var okända). 1913 flyttade alla tre till Ullna fattigstuga Här började Karlsson som gårdfarihandlare och kallades för ”grosshandlarn”. Med två väskor på sin cykel gick Karlsson runt i torp och gårdar och sålde dam- och herrunderkläder, tyger och textilvaror. Hans besök var välkommet och omtyckt inte minst bland barnen som kunde få en liten barnnäsduk med rart och vackert tryck på av den snälla Karlsson. Hustrun Ingrid dog 1929 och Karlsson dog 1934 . Båda dog i fattigstugan.

Pettersson, som skickat julhälsningen, kan mycket väl vara arrendator Axel Pettersson vid Deglinge. Han har i sådant fall postat kortet vid Rydbo järnvägsstation och på vägen dit passerade han Karlssons lilla stuga.