Östra Ryds skolor

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Småskolan Nanny 15 VebbildSmåskolelärarinnan Nanny Ericson med ett gäng glada 1:a, 2:a och tredjeklassare i Rydbo småskola ca 1950.

Bogesunds storskola

Bogesunds första skola byggdes 1847 vid Ellboda. Den första folkskolläraren var Karl Magnus Hansson. Han dog 1865 endast 32 år gammal och efterträddes av Fredrik Fredin som stannade på tjänsten i 45 år. Han pensionerades 1911 och flyttade till Vaxholm. På klassfotografiet ovan sitter Fredin i mitten bland alla skolbarnen en vinterdag ca år 1900. I bakgrunden skolhuset som finns kvar än idag.
Eriksson BetygAvgångsbetyg från Bogesunds folkskola 1883 för gossen Gustaf Anton Norman. Efter 500 dagar och elva terminer erhöll han avgångsbetyg 1883 undertecknat av ordföranden i skolrådet kyrkoherde H. G. Blumenberg och folkskolläraren Fredrik Fredin. I ämnet ”Katekes” hade gossen Gustaf endast omdömet ”svag” vilket Blumenberg också  uppmärksammande vid konfirmationen där han fick omdömet ”med svag kristendomskunskap” (se de handskrivna raderna). Gustaf fick senare efternamnet Eriksson efter fadern och blev Ellboda gårds siste arrendator.Småskolan Ubby skolaKlass 1-3 vid Ubby skola ca 1924. Skolan öppnades 1907 och den första lärarinnan var Agnes Fromm. Hon slutade redan 1909 och efterträddes av Edla Eriksson. Det är hon som är lärarinna till barnen på bilden men tyvärr valde hon att inte vara med på bilden. Edla Eriksson slutade 1936 och därefter kom den unga nyutexaminerade småskolelärarinnan Gulli Eurén till Ubby. Hon blev den sista lärarinnan innan skolan lades ned några år senare.

Småskolan Nanny EricsonSmåskolelärarinna Nanny Ericson med 17 barn i Rydbo småskola 1951.

Sittande i bänkrad 1 från vänster: Kjell Qvarnström, Roland Palm, Lennart,  Solweig Lindström och systern Harriet Lindström. Sittande i bänkrad 2: Christer, Ulf, och Torbjörn Gran. Stående från vänster: Milan, Kjell Eriksson, Anders Karlsson, Per-Olof Widner, Christina Palm, Monika Malmberg, Gunbritt, Eva, Anita Karlsson och fröken Nanny Eriksson. Milan och Eva kom från Tjeckoslovakien, men emigrerade sedan till Kanada.

En rolig anekdot är att Roland Palm och Christer (sittande längst fram) ännu inte börjat skolan men fick vara med på bilden om det satt tysta och inte störde.

Storskolan 19341934 samlade folkskolärare Konrad Ekman alla elever i Rydboholms folkskola för klassfotografering. 35 elever ställde upp sig framför kameran och i bakgrunden skymtar skolhuset från 1870. Ekman var skolans andra lärare och efterträdde Anders Wahlroth 1905. Han pensionerades 1941. Han bodde i Klockargården där han hade en vacker och välskött trädgård där många generationers elever fick sina första kunskaper i trädgårdsskötsel. Ekman var även kantor och klockare i Östra Ryds kyrka.

SchemaEtt schema från Rydbo småskola från 1922 visar lektionerna för första, andra och tredje klass. Noterbart är att inga lektioner förekom på lördagar. Berta Lilljeqvist var lärarinna i skolan från 1913. Hon dog 1925, endast 34 år gammal och efterträddes av Nanny Ericson.

Rydboholms Folkskola Skolbiblioteket

Den vänstra boken från 1935 tillhör Rydboholms Folkskola. En elev glömde att lämna tillbaks den efter terminens slut. Den lilla uppslagsboken på 128 sidor innehöll nödvändig kunskap om allt från isens bärkraft till Italiens regenter. Den högra boken är Sten Bermans ”På hundsläde genom Kamtchatka” från 1924. En spännande bok som Östra Ryds Skolbibliotek aldrig fick tillbaks när lånetiden gick ut.