Omgivningar

Klicka på bilden för att se den förstorad
Nordström Kyrkan 1964 2Nordström Kyrkan 1962

Utsikt över åkrarna mot kyrkan. Den vänstra bilden är från 1962. Den högra är från 1964 och där syns bussen som just lämnat Rydbo station på väg till Nantes. Några år senare byggdes den nya Vaxholmsvägen och Resaröborna fick broförbindelse. Färjan vid Nantes lades ned och därmed försvann även Nantesbussen.


 

Bostadsbrist Askdalen

 

I samband med skogsavverkningar vid Askdalen 1974 protesterade någon genom att sätta upp fågelholkar i tre våningar för att markera bostadsbristen som uppstod för fåglarna.

 

Askdalen tornet 2 bilderPå bergets högsta punkt  vid Askdalen byggde försvaret ett flygspaningstorn i slutet av 1920-talet. Här stod frivilliga s.k. tornsvalor och spanade efter främmande flyg. Bilden visar tornet vid slutet av 1920-talet och här framgår också den avancerad stegen upp för det 12 meter höga tornet.
Flygtorn Askdalen Tornet rasade samman i början av 1970-talet och eldades upp 1975. Långt borta ser man torpet Norra Myran.

DSCN1293 F

Stentorg AskdalenPlatsen där flygspaningstornet stod maj 2016. Idag har skogen vuxit upp och helt tagit bort utsikten mot Norra Myran.

 

 

 

Vid Askdalen i närheten av det gamla utkikstornet finns ett s.k. stentorg. Det bildades under istiden då havet sköljde bort all sand från berget och endast klappstenen återstod.
Rydbohemmet Amanda Boman

 

1931 avvecklades det gamla fattigstugorna i Östra Ryd och ersattes av ett modern ålderdomshem. På bilden från 1934 står föreståndarinnan Amanda Boman. 1952 blev huset privat konvalecenthem och fick namnet Rydbohemmet.

Sockenmagasin dubbel

Östra Ryds sockenmagasin vid Kulla. Avsikten med sockenmagasinen var att bönderna skulle ha ett spannmålslager att användas vid nödår och för att jämna ut prisdifferenser. Magasinet var rödfärgat knuttimrat med utskjutande knutskallar med röda knutbrädor. Huset hade små fönstergluggar under takfallen och små, smala ventilationsluckor. Framför ingången fanns en avlastningsbrygga. Huset är idag helt nedrasat. Bilderna är från 1969.