Lex Bogesund

Klicka på bilden för att se den förstorad
Skandalen Lex Bogesund

Bogesundsklipp 3

Förhållandena på Bogesund skapade stora rubriker i tidningar vilket starkt bidrog till utveckling av ”Skandalen Bogesund”. Slottet blev en symbol för vanhävden och skildrades i mängder av artiklar och reportage. Bilder på det förfallna slottet blev tacksamma illustrationer till skandalen. Interiörbilderna nedan visar slottet och kapellet 1946.

slottsförödelse

Vinterträdgård kapell

Fångvård BogesundBara några månader efter övertagandet 1946 öppnade staten Bogesunds fångkoloni. Det gav Domänstyrelsen extremt billig arbetskraft som fick röja i skogen, reparera byggnader och rensa diken. Fångarna grävde inte mindre än sju brunnar för hand.

Radioaktiv 3 F copyEfter statens övertagande av Bogesund användes stora åkerarealer till försöksodlingar genom Statens skogsforskningsanstalt i Röskär. Här experimenterades med bekämpningsmedel och impregneringsmedel och ett område inhägnades även för experiment med radioaktiv strålning.

 

 

 

Ladvik skogsskolaTidigt på 1950-talet förlades Stockholms första skogsvårds- skola till Ladvik. Skolan flyttade in i den gamla torpstugan och den nybyggda låga röda skolbyggnaden. Alltsammans invigdes av jordbruksminister Sam B. Norup. Med vid invigningen var även prins Bertil som uppmärksammade det vackra läget vid Säbyfjärden. Han kunde till och med tänka sig att flytta dit bara det också var gott om fisk i vattnet.

Nässeldal BogesundNässeldal brukades fram till 1945. Efter att staten tagit över Bogesund revs alla byggnader vid gården. Bilden till höger visar åkrarna som den siste arrendatorn Rudolf Håkansson med hårt arbete brukade och höll öppna. För staten dög de endast till försöksplanteringar av barrskog. Bilderna är från 1976. Idag är försöksplanteringen avverkad och resterna av Nässeldals byggnader är fullständigt överväxta.
Väster HaguRester av det gamla torpet Väster Hagu vid Askrikefjärden. Torpet brukades fram till 1918 då den siste brukaren dog och de små åkrarna lades till Frösviks gård. Här föddes Gustaf Pettersson. Han var Höpkens slottsvakt och han vägrade släppa Domänstyrelsen över tröskeln i samband med tvångsövertagandet 1946. Först efter sex dagar  kapitulerade den egensinnige slottsväbel.