Johan Karlsson på Norrängen

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Norrängen äldreJohan Fredrik Karlsson o Olga 1938

Norrängen är ett torp under Rydboholm som ligger vid Stora Värtan. Gården har brukats av samma släkt sedan mitten av 1700-talet. År 1874 föddes Johan Karlsson på gården. Han var son till Frans och Emilia Karlsson som brukat gården sedan 1869. På bilden står Johan Karlsson tillsammans med hustru Olga.

Skrivbok KarlssonAvgångsbetyg karlsson del 1

Johan Karlsson började i den fasta folkskolan vid Rydboholm 1882. I välskrivningsboken tränade han bokstävernas sammansättning och grundformer. Varje lektion avslutades med att han skrev ort och datum och sin namnteckning i boken.

 

Efter sex år fick Johan sitt avgångsbetyg från folkskolan undertecknat av sockenläraren Anders Wahlroth. Johan hade goda betyg där räkning och geometri var hans bästa ämnen. Här kan man även se att han fått lära sig hela folkskolans geografi.

Folkskolärare Anders Wahlroth var i socknens tjänst i hela 44 år. Han var även kantor, organist, vaccinatör, auktionist och postexpeditör. Dessutom hade han flera viktiga förtroendeuppdrag i Östra Ryds kommun. Han bodde i Klockargården.

Konfirmation Karlsson 1889

 

1889 konfirmerades Johan i Östra Ryds kyrka av kyrkoherde H. G. Blumenberg. Johan uppvisade försvarliga kunskaper både i innanläsning och kristendomskunskap.

 

Inskrivningsbok Karlsson 2

Karlsson mönstringssedel

Arrende 1921

1895 skrevs Johan Karlsson in för militär tjänstgöring i Roslagens kompaniområde no. 126 där han fick sin vapenövning vid två tillfällen. Efter första världskrigets utbrott i juli 1914 fick Johan tjänstgöra i mobilisering vid Lidingö landstormskompani.

 

 

Efter fadern Frans Karlssons död 1915 fick Johan överta arrendet av Norrängen. Med greve Magnus Brahe skrevs ett nytt kontrakt på samma villkor som tidigare. I kontraktet framgår arrendatorns skyldigheter att utföra 78 mandagsverken och 40 hjondagsverken.

 

 

 

Kontra Bok 1921

 

 

Alltsammans bokfördes noga av inspektorn Knut Pettersson i Kontraboken som förvarades hemma hos arrendatorn.

 

 

Edit Olga John Elna Ester Karlsson Norrängen 1933

 

Johan Karlsson gifte sig 1918 med Olga Dahlberg från granntorpet Kocktorp och de fick tre döttrar, Ester, Edit och Elna.

Stjärn och Stjärna 1928

 

Gården avvecklades i början av 1940-talet och allt såldes på auktion. Hästen Stjärn som var en kär gammal trotjänare, såldes till Gustaf Eriksson på Ellboda gård. Johan och Olga bodde kvar i Norrängen till i början av 1960-talet då de flyttade till Roslags Näsby. Olga Karlsson dog 1961 och Johan dog 1965.

Midsommar Norrängen vimpel med år 1892

 

Midsommar vid Norrängen. På plåtvimpeln i midsommarstångens topp står årtalet 1892.

Norrängen 1925

 

 

 

Norrängen 1925.

Norrängen 2013

Döttrarna Edit och Elna fortsatte hyra Norrängen och bodde där under sommarmånaderna. Elna har fortfarande kvar Norrängen och är den 6:e generationen Karlsson som bott på Norrängen. Bilden till vänster visar Norrängen sommaren 2013.

 

 

Johan Karlsson kallades ofta, av de som kände honom för John Karlsson.

Bilder och annat kommer från Elna Anderssons privata fotoalbum.