Järnvägsstationen

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Nordström Rydbo station 1978 2

Nordström Rydbo station 1978Rydbo station 1978. Den öppna vänthallen med kiosk och serveringslokal är vandaliserad och ogräs växer runt järnvägsspåren. Roslagsbanan har aldrig varit närmare en nedläggning än då.

Nantesbuss hem

 

 

 

 

 

 

 

En Nantesbuss vid Rydbo station 1951. Bussen tillhörde SLO Stockholms Omnibuss AB i Enebyberg. Den var stationerad vid Rydbo station där ett bussgarage byggdes med plats för två bussar. Chaufför var Ivan Larsson ”Buss-Lasse”. Han var anställd vid bussbolaget sedan 1935.Tyvärr är kvinnan i bussen okänd. Bussen med reg. nr B614 var en Scania Vabis Boxer, tillverkad 1949 med kaross från SKV, Katrinehom. Bussen skrotades 1963.

Rydbo-station-RoslagsbananVykort poststämplat i Rydbo den 6.3 1949. Vid kiosken har ett cykelsällskap stannat för att handla. Förmodligen betjänas de av Karin Kjellberg som förestod Pressbyråkiosken. Till vänster har en skånebilist parkerat sin DKW av förkrigsmodell. Till höger i kanten skymtar Vaxholmsbussen. Busslinjen mellan Rydbo station och Vaxholm invigdes den 11 december 1946.

Rydbo-station-Roslagsbanan-1951

Vykort poststämplat i Rydbo den 24.6 1953. I mitten står stationsförman Hjalmar Kjellberg. Han började inom SRJ redan 1908 och blev stins i Rydbo 1933. Han gick i pension 1954. Till höger skymtar Nantesbussen som trafikerade linjen Rydbo station – Nantes färjeläge. Chaufför var den i Östra Ryd välkände Ivan ”Buss-Lasse” Larsson.

Stationsplan-1948 En snöig vinterdag 1948. I mitten syns anslagstavlan där olika kommunala beslut anslogs. Tavlan fick även användas av socknens lokala föreningar och nöjesarrangörer (efter godkännande av kommunledningen). Lägg märke till vägskylten som pekar ut vägen mot Stockholm. Till höger skymtar bussgaraget för Nantesbussarna.

Biljett-Roslagsbanan
Den vänstra biljetten från den 16.3 1952 gäller en resa från Stockholm Östra till Bogesund med övergång från tåg till Vaxholmsbuss i Rydbo. Priset för en tur och returresa var 5.60 kr. Den högra biljetten gäller en enkel resa mellan Åkersberga – Rydbo den 25.4 1961. Priset var 1.20 kr.

 

Järnvägsstuga Rydbo

Vid Rydbo station fanns under många år en liten enkel stuga. Här bodde under en period skogsarbetaren Eriksson. Stugan revs vid slutet av 1970-talet.

 

Telefonkiosken RydboVem minns inte telefonkiosken vid stationen. En 10-öring räckte och med rätt handlag kunde man få den tillbaka efter avslutat samtal.

Tidtabell

Tidtabell från 1952 för tågen mellan Stockholm – Österskär. Här kan man se att det på vardagar var 25 avgångar per dygn till Rydbo. Vid Rydbo kunde byte ske till buss för vidare resa till Nantes och Hästängsudd. De sista tåget lämnade Östra Station 0.10 och efter en resa på 29 minuter ankom tåget Rydbo station 0.39