Hjalmar Kjellberg

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Hjalmar Kjellberg var stins vid Rydbo station mellan 1933 och 1954.

Hjalmar som liten Hemsida

 

Hjalmar Kjellberg föddes 1890 i Sparrens banvaktarstuga som ligger efter Roslagsbanans bansträckning mellan Kårsta och Rö där hans far Anders Kjellberg var banvaktare. Några år senare flyttade familjen till Kårsta där fadern blev banmästare. Genom faderns förtjänst fick Hjalmar tidigt arbete vid järnvägen.

Hjalmar Kjellberg HemsidaEfter att han avslutat sin värnplikt 1911 som signalist vid Kungl. Göta Lifgarde i Stockholm (Hjalmar nr 7 från vänster i andra raden) fick han tjänst som kontorist vid Östra Station och senare som kontorist och telegrafist vid Roslags Ösby järnvägsstation. På bilden från Ösby station sitter Hjalmar längst till höger vid den pappersremsmatade telegrafapparaten som skrev text i långa och korta morse-tecken.
Hjalmar på spaning hen

 

Bilden till höger kommer från Hjalmar Kjellbergs eget fotoalbum och visar honom på jakt efter smugglare vid Östra station 1916.

 

 

 

Stationen 1930-tal Hemsida1933 fick Hjalmar ansvaret för en egen järnvägsstation då han efterträdde Carl Herman Hellner som stationsinspektör vid Rydbo järnvägsstation. Hjalmar kallade sig själv alltid för stationsmästare. Vykortet visar Rydbo station som det såg ut när han tillträdde. Hjalmar med hustru Karin och tre barn bodde på övervåningen i stationshuset. På bilden syns även det lilla kioskhuset som några år senare ersattes av en modernare kiosk.

Väntsalen RydboVid mitten av 1930-talet fick Hjalmar ansvaret för den stora ombyggnationen av Rydbo station. En ny kiosk med servering och ett stort skärmtak byggdes. Stationshuset fick ett trapptorn till övervåningen och ett tvättställ med kallvatten. Den gamla 2-klass väntsalen försvann. Vid den stora ombyggnationen byggdes även en gul länga som innehöll förråd, två toaletter för passagerare och en för familjen Kjellberg. Här fanns även två cykelgarage. Gula längan syns längst till höger på bilden ovan. Nantesbussen närmast är en Scania Vabis av 1951 års modell med kaross från SKV i Katrineholm. I bakgrunden står en Vaxholmsbuss. Till vänster skymtar även tåget. Full aktivitet på stationen.Hjalmar och KarinHjalmar Kjellberg i expeditionen. Till vänster var luckan för biljetter, gods och andra järnvägsärenden. Till höger var luckan för postärenden. Karin blev föreståndare för Pressbyråkiosken med servering. Efter några år överlät hon ansvaret till Aina Björken då posthanteringen, som hon också skötte, blev alltför omfattande.

Lundahl och Hjalmar Kjellberg 1954 HemTill vänster om Kjellberg står stationskarl Gottfrid Lundahl. Vid stationen var även Erik Gustavsson anställd, ”Stor-Gustav” kallad. Gustavsson började som stationskarl men blev senare Kjellbergs högra hand och jobbade framför allt i expeditionen. Stor-Gustav blev senare stins vid Österskär och Åkersberga station.

Station 1951 Hem

Sista tåget för mig kl. 13.40 1954 Hem

Stationen i början av 1950-talet. På bilden står Hjalmar med sin flagga i mitten. Här syns också det elektriska ställverket på väggen där växlar kunde läggas om med en enkel knapptryckning.

 

 

1954 vinkade Hjalmar Kjellberg av sitt sista tåg kl 13.40 mot Stockholm. Tyvärr har han inte noterat vilken dag det var. Han pensionerade sig och flyttade till Åkersberga där han dog 1964.

 

Bilderna har välvilligt ställts till förfogande av Kurt Kjellberg