Gården

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Rydboholm från isen

Rydboholms slott i Uppland är sedan medeltiden en del av den svenska historien. Det nuvarande slottet och det s.k. Vasatornet tillkom vid 1500-talets mitt. Byggnaderna ingick i den befästa sätesgård som Gustav Vasas systerson Per Brahe d.ä. då lät uppföra.

Vasaeken

Vid slottet anlade greve Magnus Fredrik Brahe (1756-1826) en vacker park formad efter landskapets förutsättningar. Vid Rydboholm fanns redan en trädplanteringstradition som återspeglades i planeringen av parken. Redan på 1500-talet planterade den unge Gustav Vasa två ekar nordväst om slottet varav en fortfarande står kvar om än något skröplig. Vid ekens fot finns en minnessten.

Obelisk

På en av parkens högsta punkter står en minnesobelisk över parkens grundare Magnus Fredrik Brahe. Fastän obelisken mäter över sju meter är den inte lätt att finna. Obelisken är gjord av kolmårdsmarmor. Ovanför en minnesinskription över excellensen sitter en medaljong i brons av Johan Tobias Sergel.

 

Tunnan

 

Inne i en vik står på en berghäll  det verkliga humoristiska inslaget i parken: Diogenes tunna. Den grekiske filosofen Diogenes valde en tunna som bostad. Idén till tunnan kan greve Magnus tagit ur de ”Idémagazin” som användes som inspiration vid anläggandet av parken.

 

 


Lusthus i parken

I slutet av 1700-talet uppfördes ett lusthus i kinesisk stil som kallades Glorietten. Den placerades i strandkanten sydost om slottet. I början av 1950-talet flyttades den till sin nuvarande plats i ett skyddat läge nära Wasaeken.Parkstugan Rydboholm

I parken finns en byggnad av de mer ovanliga slaget, parkstugan kallad. Det är ett eremitage uppfört i stavkonstruktion med inåtsluttande väggar. På baksidan finns en voluminös ugn med skorsten murad mot en bergvägg. Till vänster ett vykort poststämplat i Rydbo 1905. Till höger en tuschskiss av parkstugan från en av arkitekten Fredrik Bloms skissböcker daterad 1827

Eremitaget med bro Web

Rydboholms park 1935

I parken fanns en liten damm i form av en halvmåne med en bro över till ett åttakantigt lusthus med väggar av bark och grästak. Huset som kallades för Eremitaget förföll och revs på 1940-talet.

BP pump

 

Familjen Eriksson från Ernviks gård har ställt upp sig framför Eremitaget för fotografering 1935. Ernvik ligger på andra sidan Kyrkfjärden på Bogesundslandet.

 

 

För att tillgodose gårdens behov av bränsle fanns en  bensinpump från BP.