Bogesund vi minns

Klicka på bilden för att se den förstorad.

Frida Karlsson Stensängen. Barnen Astrid 1913, Viola 1914, Sverker 1919 Se kyrkbokenFrida Svensson var gift med torparen Lydion Svensson och de bodde i Stensängen som var ett torp under Sundby. Bilden är från 1920 och visar Frida med barnen Astrid, Viola och Sverker. Familjen lämnade socken 1923 och flyttade till Roslags Kulla.

Nordström Bogesunds slott 1963 2

 

 

 

 

Utsikt från Bogesunds slottstorn över Bogesunds huvudgård 1964

IMG0005 webb F IMG0035 Webb F

 

 

Den kvarvarande 1700-talsflygeln vid Frösvik på 1910-talet. På bilden står arrendator Melker Gustafsson längst till höger. Närmast till vänster om honom står hans två söner Nils och Kurt. 1918 blev Melker arrendator vid Bogesunds huvudgård.

 

Okänd pojke vid Frösvik i slutet av 1910-talet. Pojken har fått en ny cykel och stukat om styret i riktig tävlingsstil.

1946 Nibble
Nibble gård i början av 1940-talet. Arrendator var Valter Karlsson sedan 1936. Bilden till vänster visar båthuset. I en drängstuga på gården bodde till 1923 den gamle nätbindaren Carl Magnus Johansson. När staten övertog Bogesund slutade Valter Karlsson och byggde ett eget hus i Rydbo samhälle istället.
Polacksbron 1931
Polacken är porten till Bogesund om man kommer med bil. Bilden till vänster är tagen 1931 från Polacksbron över Säbyfjärden med Svavelsö i bakgrunden. Den högra bilden visar samma vy 1951. Nu har flera sommarhus växt upp på Svavelsö.

LadvikLadviks Skogsskola i mitten av 1950-talet. I bakgrunden står allt-i-allo Waldemar Bergmans Volvo PV.

Nässeldal

Nässeldals gård ca 1930. I mitten står Ester  Håkansson som var gift med arrendatorn Rudolf Håkansson. Till höger om henne står sonen Martin. Gården var i bruk till 1945 men makarna Rudolf och Ester Håkansson bodde kvar till 1949. Gården hade ett högt vackert läge med utsikt mot Kullön. Idag finns endast  överväxta rester av grunden kvar.

Ellboda gård
Ellboda gård låg på krönet av Ellbodabacken. Den siste arrendatorn var Gustaf Eriksson som lämnade arrendet 1944. Alla byggnader revs av Domänverket i slutet av 1940-talet. Idag är allt överväxt och det är svårt att hitta dit om man inte vet exakt var det låg.

Gåsvik-1

Ernvik

Montebello Fritz von Dardel

Mangårdsbyggnaden vid Gåsvik. Huset revs på 1940-talet.

 

 

 

 

Ernviks gård med sitt vackra läge vid Kyrkfjärden. Bilden är ett handkolorerat fotografi från 1920-talet.

 

 

På en höglänt udde vid Pålsundet låg det fantastiska sommarnöjet Montebello.  Huset uppfördes ca 1865 och arrenderades mellan 1877-1908 av konstnären Fritz von Dardel och hans familj. Efter att kontraktet löpt ut fick huset förfalla. Trots att arkitekten Wilhelm Klemming erbjöd sig att rusta huset tröttnade ägaren Nils von Höpken på allt tjat och rev alltsammans 1917-1918. Akvarell av Fritz von Dardel ca 1890.

Höpkens begravning

 

En unik bild som visar den gamla baronen Nils Albrecht von Lantingshausen von Höpkens begravning i Bogesunds slottskapell den 8 december 1906.

 

Båtolycka 2En gång i mitten av 1970-talet missade en motorbåtsförare att det går en bro över Pålsundet mellan Vaxholm och Bogesundslandet. I hög fart körde han in i vägbanken och båten blev rejält förtöjd i räcket. Någon pratade om onykterhet – vem vet?