Biografier

Klicka på bilden för att se den förstorad

BlumenbergHenrik Blumenberg (1848-1902) Kontraktsprost. Tillträdde på kallelse av greve Magnus Brahe kyrkoherdebefattningen i Östra Ryd 1883. Blumenberg var starkt engagerad i fattigvårdsfrågor och skrev flera artiklar och redogörelser i många svenska dagstidningar. Han var en ofta rådfrågad person och hans engagemang i fattigvårdsfrågor var mycket uppmärksammat. Blumenberg erhöll flera kommunala förtroendeuppdrag inom socknen. Vid Blumenbergs begravning fick socknens alla skolbarn ledigt för att deltaga i sorgen.

Frans WestbergFrans Westberg (1864-1938) Kyrkoherde. Erhöll kyrkoherdetjänsten efter Henrik Blumenberg 1904. Han blev den siste prästen som tillsattes genom den så kallade patronatsrätten som gav godsägaren till Rydboholm rätt att tillsätta prästen. Han var även den siste prästen som bodde i den gamla prästgården vid Ubby. Westberg pensionerades efter 32 års tjänst 1936. Han dog 1938 och begravdes i Östra Ryd.

 

Porträtt WisénJohan Olof Wisén (1858-1914) Handlande. Kom till Ullna 1881 och övertog den enkla handelsboden som J. O. Nilsson öppnat några år tidigare. Wisén utvecklade verksamheten men lämnade Ullna 1890 och flyttade till Stockholm där han var verksam som handlande på Stora Badstugatan. Fick ekonomiska bekymmer med stora skulder bland annat till Saltsjö Qvarn. Han dog 1914 utan några tillgångar.

 

 

Andersson Elin RydboElin Andersson (1871-1958) Elin var yngre syster till nämndeman August Andersson. Hon var född på Sundby gård under Bogesund och arbetade som sömmerska. Genom fjärdingsman Hugo Nordins försorg fick hon bo i en liten stuga på Björklidens tomt i Rydbo samhälle. Stugan, som fortfarande finns kvar, ligger på Bergvägen och kallas ofta för Elins stuga.

Parkstugan-1-FJohan Landin (1844-1936) Hans far var skogvaktare under Rydboholm och de bodde i Korslöten. Landin började som parkvakt i Rydboholms slottspark 1892. Från 1905 drev han en enkel, men mycket uppskattad, kaffeservering i Parkhyddan. Han bodde i en arbetarbostad vid Rydboholm men emellanåt bodde han även i Parkhyddan. Serveringen upphörde i slutet av 1920-talet. Landin bodde senare i Östra Ryds nya ålderdomshem där han dog 1936. Parkhyddan var ett vanligt vykortsmotiv och på flera kort kan man se Landin med sitt stora vita skägg.

 

 

Pettersson Svea död i spanska sjukan FSvea Pettersson (1905-1918) På hösten 1918 kulminerade Spanska sjukan i Sverige som skördade närmare 40 000 dödsoffer. I Östra Ryd dog 12 personer, alla på hösten 1918.  Den yngste var den 13-åriga Svea Pettersson från Säby vars minne fördes vidare med en vackert vit gravsten på Östra Ryds kyrkogård. Svea var dotter till statdrängen Johan Pettersson och hans hustru Elma (hon var född Lennström och var dotter till mjölnaren vid Ullna kvarn, Erik Lennström).