August Andersson

Klicka på bilden för att se den förstorad

August Andersson F
August Andersson föddes 1863 på Sundby gård under Bogesund där hans far var arrendator. Som 17-åring började han som betjänt hos gamle baronen Nils von Höpken på Bogesunds slott. 1892 dog fadern och August övertog arrendet av Sundby gård

 

1890 gifte sig August Andersson med Charlotta (Lotten) Hansson. Här sitter de i stora salen i Sundby ca 1905 omgivna av sina barn Hugo, Gunnar, Thyra och Ivar. Bilden nedan.

Anderssons familj F
Sundby GamlaSundby ca 1895
Till vänster på bilden Sundby Uppgård där August Andersson var arrendator från 1892. Till höger Sundby Nedergård som slogs ihop med Uppgården på 1880-talet. Här levde förre arrendatorn Henrik Söderberg i hela sitt 90-åriga liv. Han var född 1801.

Anderssons medalj
August Andersson var nämndeman i Östra Ryds kommun och 1905 övertog han ordförandeklubban efter kyrkoherde Henrik Blumenberg. Han var också ledamot i i kyrko- och skolrådet och ordförande i fattigvårdsnämnden. För medborgerlig förtjänst erhöll kyrkvärden August Andersson Gustav V medalj i guld.

Skål

 

 

 

 

När August Andersson fyllde 50 år fick han en silverskål av den unga baronen Nils von Höpken. Som nämndeman hamnade han i flera strider och kontroverser med baronen. 1922 förlorade han ett mycket uppmärksammat förtalsmål mot baronen och tvingades betala dryga böter och skadestånd till Höpken. På skålen står ingraverat:
För plikttroget och samvetsgrant arbete. Med tacksamhet N. von L:N von Höpken.

Lottenlund AA

Arrendet av Sundby gård förlängdes inte av Höpken och Andersson tvingades lämna Sundby som han och hans far arrenderat i över 65 år. Andersson flyttade till Rydbo samhälle och byggde en villa 1926 som fick namnet Lottenlund efter hustruns namn.

Renoverad kyrka 1924

 

1924 fick August Andersson ge sin långa befattning som kyrkvärd en glansfull avslutning då han fick ansvaret för kyrkas stora renovering. Återinvigningen förrättades av ärkebiskopen Nathan Söderblom.

Andersson August familjegrav

 

August Andersson dog 1934 och hustrun Lotten dog 1941. Båda ligger begravda på Östra Ryds kyrkogård.

 

 

 

 

Sundby gårds häastar Mjölksurran vid Sundby Midsommar vid SundbySkördearbete Sundby

 

Fyra bilder på hästarna vid Sundby under August Anderssons tid som arrendator.
– Skördearbete
– Alla fem hästarna samlade på samma bild.
– Mjölksnurran vid Sundby
– Skrindan dekorerad inför midsommar. I bakgrunden huvudbyggnaden.
   Notera skylten ”RIKSTELEFON”